,

Web-app for påmelding til koronatesting for UNN-ansatte

Jeg brukte Javascript-biblioteket Svelte og en sky-skjematjenestes Rest-API for å utvikle en påmeldingsløsning der UNN-ansatte kan registrere at de kommer til koronatesting.


  • Første bug ble registrert og fikset 17. august. Det var fire måneder fra lansering uten bugs.
  • Ble erstattet av Helseboka 23. nov. 2020.