Spillsnakk.no

Jeg var hoveddesigner (interaksjonsdesign, brukertesting og brukerinnsikt) og frontend-utvikler på Spillsnakk.no, et forebyggingstilbud for de som spiller for mye dataspill og/eller pengespill.

Mine konferanse-lysbilder på Google Docs

Post meta:

Deltakendeobservasjon via Skype

Generelle retningslinjer

 1. Forberedelse:
  1. Et produkt eller en tjeneste er utviklet, og det tydeliggjøres om det er deler eller helheten som skal testes.
  2. Det lages en observasjon og intervjuguide.
  3. Beslutning om hvordan det skal dokumenteres.
 2. Gjennomføring:
  1. Oppfriskes formålet med dagen, rollefordeling og forventninger.
  2. Man skal bli klokere på brukeren og ikke selge en løsning. Som tilrettelegger forholder man seg rolig og avventende og observerer brukernes adferd.
  3. Tilretteleggerne leder brukerne fra den virkelige verden og inn i prototype-situasjonen og gir en kort gjennomgang av konteksten så de forstår scenarioet. Vis prototypen uten å forklare for mye. Gi prototypen til brukeren (eller led brukeren inn i prototypen) og gi dem en minimal forklaring som sikrer at de vet hva de skal gjøre.
  4. Det kan være medspillere i scenarioet som skal testes.
  5. Be brukerne å tenke høyt under deres opplevelse og spør dem eventuelt om hva de tenker mens de prøver noe.
  6. Det er vesentlig å ha observatører som konsentrerer seg om utelukkende om å observere brukerne og notere nye innsikter. Disse observerer aktivt. F.eks. hvordan brukerne avventer eller misbruker prototypen. La være å korrigere brukerne, men forsøk i stedet å forstå deres atferd.
  7. Still spørsmål relatert til brukernes handlinger, atferd, tanker, følelser, gestikulasjon og mimikk mens de utfører testen. F.eks. ‘kan du fortelle meg, hvordan fikk det deg til å føle?’ eller ‘hva tror du som skjer når du trykker på knappen?’
 3. Neste skritt:
  1. Få brukerne til å visualisere forslag til forbedringer.
  2. Alle innsikter analyseres, nye ideer beskrives og alt annet samles i et dokument som formidles kort og visuelt til relevante aktører.

Manus

Info

Vi skal se på nettstedet som foreløpig er kalt for Spillsnakk, som er et nettsted for problemer med spilling. Dette nettstedet skal være et lavterskel-tilbud, så det har et større fokus på de som begynner å innse at de kanskje har et spilleproblem.

Vi kommer til å gi deg noen oppgaver og spørsmål underveis. Også vil vi at du skal snakke høyt om hvordan du løser det i nettsteder og dine inntrykk av nettstedet. Vi har ingen spørsmål som er ment å være personlig, men hvis det er noe du ikke vil snakke om så er det helt greit, så går vi videre.

Du skal få tilsendt nettstedet på sms, men først lurer vi på hva du hadde forventet å se på nettstedet. Så lurer jeg på om du kan sette deg inn i situasjonen der du begynner å innse at du har et spilleproblem.

Minn deltakeren på scenarioet ut gjennom testen hvis nødvendig.

Oppgaver og spørsmål

 1. Hvor gammel er du?
 2. Så hva forventer du, eller hva ville du ha hatt på dette nettsted hvis alt var mulig—hva hadde hjulpet deg i din situasjon?
  • Hvilken informasjon hadde du ønsket deg? Hvilken funksjonalitet?
 3. Sende side på SMS. Forklare at den er litt treg første gang man trykker på en ny lenke eller knapp, og veldig sensitiv på swiping, som ikke er en del av nettstedet.
 4. Bruker du mobilen til å gå på nettsider? Ville du ha brukt nettsiden på mobil? Kanskje, en gang, av og til?
 5. Oppgave: Nettstedet/Prototypen har en side der du kan få vurdert om du har et problem, eller hvilken grad av et problem du har. Kan du finne denne siden. Selvtesten fordi den har en annen type inngang (en knapp) og fordi vi bruker to titler på selvtest: selvtest og “test deg selv”. Merk at de har fått beskjed om at det er en selvtest i mailen de fikk. Denne tittelen kan ha lagt seg til hukommelsen.
 6. Oppgave: Gjennomfør selvtesten.
  • Hvordan stiller de seg til innsending av «personlige data»?
  • Trenger de PDF (vil de tatt vare på selvtest/chat for å for eksempel ta med til fastlege)?
 7. Hvordan er prototypens navigasjonen frem til selvtest/chat/info?
  • Enkel? Forståelig?
 8. Oppgave: Gå tilbake til forsiden av nettstedet.
 9. På forsiden, hva synes du om bildet der? Gir det noen tanker i negativ eller positiv retning? Ville du ha ønsket å se et annet bilde der? Hvilke? Hvorfor?
  • Er det tvil om hvilken inngang du skal bruke? Hvorfor? Er det rart at du må bruke den ene eller andre inngangen? Hvorfor?
  • Labeling og språk («dataspill», «pengespill», titler, knapper og tekster).
 10. Samme som punktet over om forsiden av pengespill/dataspill.
  • I tillegg: Hadde du forventet andre innganger på forsiden av pengespill/dataspill?
 11. Hva synes du om det visuelle: bildene, fargene osv. (ikke fonten)?
  • Likner det på et offisielt/sykehus nettsted? Er det bra eller dårlig?
  • Ville du ha foretrukket et annet uttrykk? Hvorfor?
 12. Oppgave. Finn siden for hvordan man kan få behandling.
 13. Oppgave. Finn Om oss siden (hvis de ikke har vært i menyen).
 14. Oppgave. Finn chatten.
  • Ville du ha brukt en slik chat? Hvorfor (ikke)?
 15. Har du brukt liknende tjenester? Hvordan var den/de - bedre/dårligere/supplement?
 16. Hadde de ville brukt denne tjenesten/info/selvtest/chat? Hvorfor (ikke)?
  • Passer den til mulige situasjoner for bruk?
  • Vil den kunne forebygge?
  • Er den lavterskel?
 17. Er informasjon noe de ønsket mer av?

På forhånd kartla jeg hva jeg lurte på

 1. Hva ønsker målgruppen av en selvtest, chat og info?
  • I hvilke situasjoner/scenarioer vil målgruppen bruke tjenesten? Dette vil kunne ha påvirkning på navigasjon, labeling og innholdsstrategi.
  • Hvordan ser målgruppen for seg at de ville brukt selvtest/chat/info i disse situasjonene?
   • Hvilke spørsmål ville man stilt i chatten?
 2. Hvordan er prototypens navigasjonen frem til selvtest/chat/info?
  • Enkel? Forståelig?
  • Hvilke inngang – gaming/gambling – bruker den enkelte?
   • Er det tvil om hvilken inngang de skal bruke? Hvorfor?
   • Har de noe mot å bruke den ene eller andre inngangen? Føles det som å bli satt i bås, eller er labelene en ‘bås’ de ikke føler de hører til eller vil høre til?
  • Er “test deg selv”-knapp tydelig sammenliknet med lenke til chat osv? Burde “chat”-lenke være sammen med “test deg selv”?
 3. Labeling og språk («gaming», «pengespill», titler, knapper og tekster).
 4. Finner brukere ut hvordan de bruker selvtest/chat/info i prototypen (dette gjelder kanskje mest for chat)?
  • Hva er uklart?
 5. Gir selvtest/chat/info i prototypen brukerne hva de ønsker eller noe de ikke ønsker?
  • Hadde de ville brukt denne tjenesten? Hvorfor (ikke)?
   • Passer den til mulige situasjoner for bruk?
   • Vil den kunne forebygge?
   • Er den lavterskel?
  • Har de brukt liknende tjenester? Hvordan var den/de - bedre/dårligere/supplement?
  • Hadde de forventet andre innganger på forsidene, i meny eller footer?
  • Hvilke innganger er de ute etter på forsidene?
  • Er informasjon noe de ønsket mer av?
  • Hvordan stiller de seg til innsending av «personlige data»: skjema i selvtest og chat?
  • Trenger de PDF (vil de tatt vare på selvtest/chat for å for eksempel ta med til fastlege)?