Parkinson: Matvett på nett

Jeg designet og utviklet et nettkurs/nettportal med fagpersoner fra Oslo og Stavanger.

Parkinson: Matvett på nett

For min del var det interessante å implementere navigasjon med samme kodebase for mobil og PC, implementere sanntidssøk med Fuse.js, sette opp Sapper statisk eksport med data via Wordpress REST API, og utforske tilgjengelig klientsideruting.