Master i Informatikk: design, bruk, interaksjon

I min masteroppgave utforsket jeg hvordan autentisering kan utformes ifølge tenåringspasienter—en brukergruppe som forstår "kul" teknologi og har erfart (mangel på) universell utforming.

,

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-49344

Masteroppgaven hadde fokus på designmetoder og prosess, og teori innen brukervennlighet, opplevelsesdesign og universell utforming. Designprosessen fokuserte på deltakende design med tenåringspasienter. Dataen analyserte jeg kvalitativt basert på brukerbehov, teknologi og relevant designteori. Resultatet var et nytt konsept for autentisering med håndbevegelser—designet for og av tenåringspasienter.