Helsenorge-blogginnlegg: Spillifisering for bedre helse

På Helsenorge.no sin første Koblingslab med temaet «forebygging og mestring gjennom nye digitale verktøy» så vi på design av en personlig tilpasset oversikt for helsekunnskap og hvordan spillifisering kunne bli brukt.

https://helsenorgelab.no/artikler/spillifisering-bedre-helse