Flyktning.net

Jeg var designer og utvikler på informasjonsportalen Flyktning.net om asylsøkere og flyktninger. Portalen består av over 500 sider statisk generert (SSG), klientside-routing etter innlasting via Sapper-rammeverket og den fungerer som en progressive-web-app (PWA).

Flyktning.net

I 2017 gjorde jeg design, frontend-koding og oppsett av innholdstyper for Flyktning.net på Drupal. Nå har jeg stått for mye av redesignet på Flyktning.net og implementert det med Jamstack med rammeverket Svelte og Sapper.

Konseptet for Flyktning.net kom ut av et oppdrag RVTSene fikk av Helsedirektoratet i 2016 i forbindelse med en oppblusset flyktningsituasjon. RVTS-nord fikk prosjektansvaret, og tok med designere og teknikere fra seksjonen Helsekompetanse på UNN. RVTSene står for innhold og Helsekompetanse står for design og teknisk.

I 2017 overtok jeg som hoveddesigner og utvikler ikke så lenge før versjon 1.0 skulle slippes, og gjorde interaksjonsdesign, frontend-koding og planla innholdstypene for Drupal.

Første kvartal 2021 ble versjon 2.0 av Flyktning.net sluppet, som jeg er veldig stolt av. Den samme datastrukturen går igjen, men denne gangen genereres den til statiske HTML- og JSON-filer på såkalt Jamstack. Jeg har gjort redesign (med noe regi av RVTSene) og alt teknisk oppsett. For frontend har jeg brukt rammeverket Sapper.

Illustrasjon er av Frida Strømme, og hun bidro også med en fargepalett som er brukt på nettstedet.

RVTSene har jobbet hardt i workshop-form for å finne ut hvor fokuset for forbedring skulle ligge. I 2021 skal de også gjøre evaluering med målgruppa med metoden deltakende observasjon, der vi sammen planla hvordan.


Selv om jeg har brukt Vue.js, Svelte og Sapper på prosjekter tidligere var dette prosjektet svært lærerikt med tanke på Jamstack, SPA, Svelte og Sapper. Bl.a. når det gjelder optimalisering---selv om det alltid gjenstår noe der. For søk har jeg brukt Fuse.js, og er veldig fornøyd med hvordan søkedataen laster asynkront og søk er i sanntid for flere datafelt i over 400 ressurser og over 100 sider. Søkeindeks blir generert statisk ved hjelp av en ekstra ‘byggeprosess’. Dette ble også det første prosjektet der jeg aktivt har brukt CSS-grid. Jeg følte meg også tryggere med Node.js enn på tidligere prosjekter.

Med tanke på interaksjonsdesign måtte jeg tilbake til grunnprinnsippene for brukervennlighet (usability) og arrestere meg selv på noen ting. På dette prosjektet brukte jeg lite digitale skisser. Det var skisser på papir, så rett til hifi-prototyper i Sapper. Med Svelte og Jamstack var det raskt å gå fra skisser til implementering.

Av kvalitativt designarbeid fikk jeg oppfrisket planlegging av deltakende observasjon, men dessverre har jeg ikke ansvar for gjennomføring av det.