Det globale HTML lang-attributtet

Jeg så en nyhetssak på samisk på nrk.no, men toppnavigasjonen var på bokmål. Da ble jeg plutselig nysgjerrig på hvordan de hadde implementert lang-attributter på denne to-språklige siden…De manglet ett!

Post meta:

Nyhetssaken var denne: https://www.nrk.no/sapmi/marja-bal-nango-filbma-_njuok_amat-gilvala-nammaduvvot-oscar-balkka_upmai-1.15332613_

Html-elementet har lang verdien sme (der kan det også være en feil—verdien er ikke i IANA Language Subtag Registry). Men ingenting av bokmålsinnholdet er markert med lang verdien nb.