Anatomien av Location (URL)

Jeg kom over denne visualiseringen av en URL, noe jeg har savnet når jeg har måtte forklare oppbyggingen av en nettadresse.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Location